Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Posts Tagged ‘آهنگ بدون کلام’


Kevin Kern – Pearls of joy

لطفا به آهنگ‌های این بخش وقتی‌ که فرصت کافی‌ دارید و میخواهید لذت ببرید و تمام حواستون به شنیدن موسیقی است، گوش بدید. وقتی‌ که در تخت خود قبل از یک چرت دلچسب ظهر‌گاهی‌ یا بعد یک عشقب.از.ی شبانگاهی هستید. هنگامی‌ که به یاد خاطرات گذشته یا در رویا‌های آینده به سر میبرید. پشت فرمان ماشین در یک جاده نم زده، یا شاید هم وقتی‌ که نیمه شب زیر نور شمع، گیلاسی شر.اب در دست دارید، اون زمان “آوای شر.اب” رو بشنوید …

Yann Tiersen-Naval

Read Full Post »


Yann Tiersen-Naval

لطفا به آهنگ‌های این بخش وقتی‌ که فرصت کافی‌ دارید و میخواهید لذت ببرید و تمام حواستون به شنیدن موسیقی است، گوش بدید. وقتی‌ که در تخت خود قبل از یک چرت دلچسب ظهر‌گاهی‌ یا بعد یک عشقب.از.ی شبانگاهی هستید. هنگامی‌ که به یاد خاطرات گذشته یا در رویا‌های آینده به سر میبرید. پشت فرمان ماشین در یک جاده نم زده، یا شاید هم وقتی‌ که نیمه شب زیر نور شمع، گیلاسی شر.اب در دست دارید، اون زمان “آوای شر.اب” رو بشنوید …

Yann Tiersen-Naval

Read Full Post »

Darioush Khajehnoori- The Lovely sadness of the past

آرزوها، داریوش خواجه نوری

لطفا به آهنگ‌های این بخش وقتی‌ که فرصت کافی‌ دارید و میخواهید لذت ببرید و تمام حواستون به شنیدن موسیقی است، گوش بدید. وقتی‌ که در تخت خود قبل از یک چرت دلچسب ظهر‌گاهی‌ یا بعد یک عشقب.از.ی شبانگاهی هستید. هنگامی‌ که به یاد خاطرات گذشته یا در رویا‌های آینده به سر میبرید. پشت فرمان ماشین در یک جاده نم زده، یا شاید هم وقتی‌ که نیمه شب زیر نور شمع، گیلاسی شر.اب در دست دارید، اون زمان “آوای شر.اب” رو بشنوید …

Read Full Post »

این پنجاهمین پست شب آهنگها است و به این مناسبت بخش جدیدی رو تحت نام «آوای شر.اب» معرفی می‌کنم. این بخش اختصاص به موسیقی بدون کلام دارد و شامل گستره وسیعی از موسیقی خواهد بود، از Era تا Cybertribe و از Vivaldi تا فریبرز لاچینی. در طی‌ سالها، مجموعه زیبایی از موسیقی بدون کلام را جمع آوری کردم که دوست دارم لذت شنیدن منتخبی از اونها را در اینجا با شما تقسیم کنم.

اما علت این نامگذاری. شاید یکی‌ از دلایل (افسانه‌های) به هم زدن گیلاس شر.اب قبل از نوشیدن رو شنیده باشید. همه حواس پنج گانه انسان به جز حس شنوایی از نوشیدن شر.اب بهره‌مند میشوند. حس بینایی، بویایی، چشایی و لامسه از حضور شر.اب بهره‌ میبرند و در این میان زدن گیلاس‌ها به هم این اجازه رو به حس شنوایی میده که اون هم در لذت نوشیدن شر.اب شریک بشه. این دقیقا کاری است که بخش «آوای شر.اب» در نظر داره انجام بده و لذت شنیدن آهنگ‌های این بخش باید همپای احساس نوشیدن گیلاسی شر.اب باشه.

لطفا به آهنگ‌های این بخش وقتی‌ که فرصت کافی‌ دارید و میخواهید لذت ببرید و تمام حواستون به شنیدن موسیقی است، گوش بدید. وقتی‌ که در تخت خود قبل از یک چرت دلچسب ظهر‌گاهی‌ یا بعد یک عشقب.از.ی شبانگاهی هستید. هنگامی‌ که به یاد خاطرات گذشته یا در رویا‌های آینده به سر میبرید. پشت فرمان ماشین در یک جاده نم زده، یا شاید هم وقتی‌ که نیمه شب زیر نور شمع، گیلاسی شر.اب در دست دارید، اون زمان «آوای شر.اب» رو بشنوید …

Read Full Post »